Այսօր Իմէքս Գրուպի թիմի ավագ Աշոտ Խաչատրյանի ծննդյան օրն է


Այսօր Իմէքս Գրուպի թիմի ավագ Աշոտ Խաչատրյանի ծննդյան օրն է